Privacyverklaring

Privacyverklaring 20-05-2018

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig bewerkt en beveiligd.
Bij een reactie onder een artikel, het verzenden van een vraag via het contact formulier, bij inschrijving (toekomst) van de nieuwsbrief worden privacy gevoelige persoonsgegevens verwerkt.
Bij onze verwerking worden de eisen van de privacywetgeving in acht genomen. Dat betekent dat:

. Er duidelijk vermeld wordt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
. De verzameling van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
. U eerst gevraagd wordt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
. Er passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en we dat ook eisen van partijen die in opdracht persoonsgegevens verwerken;
. Uw recht gerespecteerd wordt om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het inschrijven op een nieuwsbrief (toekomst), het sturen van een reactie onder een artikel of een vraag via het contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven in het kader van de door u opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring bedoelde doelen:

. NAW gegevens
. E-mail adres

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet

De reacties onder de artikelen blijven vermeld staan, verder worden er geen gegevens opgeslagen. Wilt u dit laten verwijderen dan kunt u contact opnemen met Yria Meijer via het contactformulier.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy beleid kunt u ten alle tijden contact opnemen via het contactformulier.

Yria Meijer