artikel

Ieder huisje heeft zijn kruisje..

‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, zeggen ze wel eens. Dat klinkt zo gewoon maar wat betekent dat voor jou? Wanneer je opgegroeid bent in een onveilig gezin waar je geen of weinig liefde en bemoediging hebt gehad, waar geen oog was voor jou als uniek persoon, is het onvermijdelijk dat je een negatief zelfbeeld hebt ontwikkeld. ‘Ik ben niet goed zoals ik ben’, is de boodschap die je hebt meegekregen. Waarschijnlijk heb je uit zelfbescherming voelhoorntjes ontwikkeld om de sfeer thuis in te voelen. 

artikel

Wanneer zal pesten tot het verleden behoren…?

Wanneer zal pesten tot het verleden behoren…? In een samenleving waarbij de nadruk ligt op presteren en concurreren is het niet zo gek dat veel kinderen buiten de boot vallen. We kunnen nu eenmaal niet allemaal een winnaar zijn. Of wel? Ons onderwijssysteem heeft een geschiedenis van eeuwen, vanaf de eerste Kloosterschool in de achtste… Lees verder Wanneer zal pesten tot het verleden behoren…?

artikel

Bewust Zijn

Bewust Zijn Een dader creëert een slachtoffer en een slachtoffer creëert een dader. Maar een slachtoffer kan er niets aan doen. Hoe kan je het heft weer in eigen handen nemen?   In een zeer moeilijke periode in mijn leven heeft mijn focus voornamelijk gelegen op wat er in mijn ogen allemaal "verkeerd" was in… Lees verder Bewust Zijn

artikel

Hulpverlening

Hulpverlening De hulpverlenende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming spelen een grote rol in veel gezinnen in de Nederlandse samenleving. Wat dat inhoudt daar kom je pas achter als je er gedwongen of vrijwillig mee in aanraking komt. Deze hulp stopt wanneer de kinderen achttien jaar oud zijn, ongeacht of de problemen zijn opgelost of niet. Heeft een overheid het recht om in je persoonlijk leven in te grijpen? En zo ja, ontslaat haar dat dan van de verantwoordelijkheid die voorvloeit uit een dergelijk ingrijpen?