artikel

Hulpverlening

Hulpverlening De hulpverlenende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg en de Raad van de Kinderbescherming spelen een grote rol in veel gezinnen in de Nederlandse samenleving. Wat dat inhoudt daar kom je pas achter als je er gedwongen of vrijwillig mee in aanraking komt. Deze hulp stopt wanneer de kinderen achttien jaar oud zijn, ongeacht of de problemen zijn opgelost of niet. Heeft een overheid het recht om in je persoonlijk leven in te grijpen? En zo ja, ontslaat haar dat dan van de verantwoordelijkheid die voorvloeit uit een dergelijk ingrijpen?